Aktuality

Aktuality

AUTEL školí operátory na virtuálním velínu

V červnu 2019 společnost AUTEL, a.s. zmodernizovala řídicí systém a vyhodnocení měření otáček turbogenerátoru TG3 ve společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s. Jelikož doba odstávky turbogenerátoru pro zrealizování modernizace byla velice krátká, programátoři společnosti AUTEL zrealizovali pomocí simulační platformy SIMIT dynamický model turbogenerátoru pro odladění aplikačního software.…

08:342.10.2019 více...
AUTEL řeší přechod Válcovny trub TŽ, a.s. na síť 22kV

V rámci získaného projektu „Přechod Válcovny trub TŽ, a.s. na napěťovou hladinu 22 kV“ dodává a zajišťuje společnost AUTEL dodávku a napojení 2 nových olejových transformátorů ETRA 22/5,25kV 10MVA s přetížitelností na 12,5MVA. Válcovna trub je v dnešní době napojena na síť 5,25kV, která je již na prahu…

04:2214.5.2019 více...
AUTEL získal významný projekt v TATŘE Kopřivnice

Po dlouhodobém úsilí a na základě referencí a znalostí svých pracovníků kontrahovala společnost AUTEL se společností UNICAPITAL Distribuce projekt „Obnova lokální distribuční soustavy (LDS)“ v areálu společnosti TATRA, a.s., Kopřivnice. Projekt řeší renovaci stávající LDS, kde jsou významné provozy TATRA TRUCKS, a.s.,  TATRA METALURGIE, a.s., Tawesco…

04:129.5.2019 více...
AUTEL realizuje měření na kompresorové stanici

Koncem roku 2017 vyhlásila společnost eustream, a.s., Slovensko výběrové řízení na projekt Dodávka riadiaceho systému kompresorovej stanice a zhotovenie elektrickej časti projektu „KS05 Lakšárska Nová Ves“. Společnost AUTEL předložila svou nabídku a jako subdodavatel společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. dodává systém měření pro kompresorovou stanici.…

12:277.5.2019 více...
AUTEL se podílí na obnově absorbéru odsíření

V červenci 2017 zničil požár absorbér zařízení pro snížení emisí síry ve společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto, že opravu absorbéru provede společnost MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS. Společnost AUTEL vyprojektovala měření pro původní absorbér a nyní bude projektovat a dodávat zařízení elektro, měření…

04:4629.4.2019 více...
AUTEL připojil kompresor k elektronapájení

Veřejnou zakázku ve společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. s názvem „Obnova kompresoru na Vodárně 3“ vyhrála společnost PNEUKOM spol. s r.o. ze skupiny VAE CONTROLS Group, a.s., jejíž členem je i společnost AUTEL. Společnost AUTEL naprojektovala část elektro, zrealizovala montáž nové elektroinstalace a softstartéru, dodala a uvedla do…

12:344.4.2019 více...
AUTEL zvyšuje spolehlivost distribuční soustavy a transformační kapacity

AUTEL, a.s. realizuje projekt „Zvýšení spolehlivosti a efektivity provozování elektrické distribuční soustavy“ a „Obnovu transformační kapacity“ jehož investorem je ostravská společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. Společnost AUTEL, a.s. získala důvěru investora pro realizaci projektu na základě svých letitých zkušeností s problematikou vvn a vn sítí a jejich…

04:1120.3.2019 více...
AUTEL slavil 25. narozeniny

V letošním roce společnost AUTEL, a.s. slaví 25. výročí od svého založení. Společnost AUTEL vznikla v roce 1993 s asi 30 pracovníky a výnosy 18 mil. Kč. V roce oslav jsou výkony odhadovány na 400 mil. Kč při 100 zaměstnancích. Společnost realizuje komplexní řešení služeb…

09:5721.6.2018 více...
AUTEL provádí výměnu řídicího systému papírenského stroje

V říjnu 2017 obdržela společnost AUTEL poptávku od společnosti Mondi Świecie S.A. na upgrade řídicího systému DCS (Distributed Control System) typu ABB Systém 800xA na aktuální verzi a převedení úloh z řídicího systému Honeywell TotalPlant Alcont do systému ABB papírenského stroje MP2. Díky spokojenosti pracovníků společnosti…

12:4124.4.2018 více...
AUTEL rekonstruuje 110 kV rozvodnu v USS Košice

V srpnu 2017 předložila společnost AUTEL svou nabídku na projekt „RaM 110kV Rozvodny T02“ ve společnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Jedná se o rekonstrukci polí č. 1 – 18 rozvodny s použitím plynem SF6 izolovaného zařízení s opcí výměny transformátorů T2, T3 včetně olejových chladičů. Nabídka společnosti AUTEL…

10:5011.4.2018 více...
1 2 3 5