Napájení areálu PRECHEZA a. s. 110 kV

Naše společnost realizuje projekt „Napájení areálu PRECHEZA a. s. 110 kV; EN – generální realizátor“. Získali jsme tímto důvěru zákazníka na základě úspěšně realizovaných projektů v oblasti vvn energetiky.

Rozvodna je navržena na technologii plynem izolovaného rozváděče GIS Hitachi včetně ochran a řídícího systému rozvoden – Microscada, Power monitoring, výkonovými distribučními transformátory 25MVA, 110/22kV dle standardů ČEZ Distribuce s návazností na nadřazenou vstupní rozvodnu ČEZ Dluhonice 110kV a také s návazností na stávající LDS PRECHEZA na úrovni 22kV, fakturačním měřením a všemi aspekty provozovatele.

Rozvodna je technických parametrů 123kV, 1250 A, 25kA, o 5-ti vvn polích s přívody z ČEZ Distribuce, splněním všech legislativních předpisů a předpisů provozovatele distribuční soustavy, dispečerského řízení, vývodů na napájecí výkonové transformátory s automatickou regulací odboček dle poměrů v síti a s reakcí na odběrové poměry výrobního areálu.

Nedílnou součástí projektu je řešení téměř 3km kabelové trasy 110kV v koordinaci s výstavbou nového dálničního tělesa, Povodí Moravy a Správy železnic.

Projekt navazuje na námi provedenou projektovou dokumentaci a bude zahájen v letošním roce. Ukončen bude kolaudací díla a přepojením na síť 110kV v roce 2026. Příprava realizace projektu bude vyžadovat pečlivou přípravu jak po stránce obchodní, stránce inženýringu, zajištění dodávek a montážního materiálu, koordinace velké stavební části, tak i po stránce detailního rozpracování harmonogramu prací a všech činností až po uvedení do provozu.

Projekt navazuje na řešení 110kV rozvoden, které jsme v minulých letech úspěšně realizovali, a to díky inženýrskému přístupu, zázemí a týmové spolupráci.

10:5219.6.2024 zpět na výpis

Poslední události

Všechny aktuality