AUTEL školí operátory na virtuálním velínu

V červnu 2019 společnost AUTEL, a.s. zmodernizovala řídicí systém a vyhodnocení měření otáček turbogenerátoru TG3 ve společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s. Jelikož doba odstávky turbogenerátoru pro zrealizování modernizace byla velice krátká, programátoři společnosti AUTEL zrealizovali pomocí simulační platformy SIMIT dynamický model turbogenerátoru pro odladění aplikačního software. Simulace se ukázala velice přínosná během akceptačního testu (FAT) a uvedení do provozu turbogenerátoru proběhlo bez větších problému v požadovaném krátkém termínu.

Během provozu turbogenerátoru mohou nastat nestandardní stavy, které vyžadují rychlou a účinnou reakci operátorů. I když jsou operátoři proškolení k zvládání nejčastějších provozních stavů, nestandardní stavy, které vznikají pouze sporadicky, je často překvapí a při manipulaci ve stresu se lehce mohou dopustit chyby.

Aby operátoři zvládali tyto ojedinělé stavy s větší jistotou a zamezili tak případným haváriím, připravili pracovníci společnosti AUTEL speciální tréning zaměřený na účinné postupy zvládání nestandardních stavů.

Tréning bude probíhat periodicky na virtuálním velínu zrealizovaném pomocí simulační platformy SIMIT a reprezentujícím dynamický model turbogenerátoru. Operátoři tak mají možnost prakticky pomocí operátorské stanice vyzkoušet si reakce simulovaného turbogenerátoru na akční zásahy. Cílem školení je zvýšení profesionality operátorů při ovládání a řešení nestandardních stavů turbogenerátoru, včetně jeho nájezdu a odstavení. První školení proběhlo v září 2019 a další budou pokračovat s roční periodicitou.

Provedená školení pomohou operátorům rutinně a prakticky zvládat stavy turbogenerátoru, které se objevují jen sporadicky a které bez možnosti simulace se proškolují jen teoreticky. Profesionální zvládnutí těchto nestandardních stavů zvýší spolehlivost provozu turbogenerátoru a zabrání vzniku možných škod a odstávek.

08:342.10.2019 zpět na výpis

Poslední události

Všechny aktuality