Realizace Elektro a ASŘ VN sekce č. 1 na KKO

Naše společnost získala projekt realizace 6 kV rozvodny Sekce č. 1 v Třineckých železárnách na provoze KKO. Tento projekt navazuje na realizaci tří předchozích 6 kV rozvoden na stejném provoze. Rozvodna je navržena na technologii zapouzdřeného skříňového rozváděče ABB UniGear typu ZS1 s ochranami Siemens Siprotec, komunikací PROFINET, zábleskovými ochranami Arcteq, individuální kompenzaci ZEZ Silko.

Rozvodna je technických parametrů 6kV, 1250A, 40kA, o 16-ti vn polích a napájí stěžejní technologické vývody pro provozy KKO a ZPO. Součástí realizace je i návaznost ASŘ rozvodny spočívající v přípravě sběru dat, poruch a měření řešené rozvodny.

Projekt bude realizován během střední opravy KKO v 10/2022. Výzvou bude krátká doba odstávky a zvládnutí koordinace všech profesí. Toto jsme si již vyzkoušeli při realizaci rozvodny Sekce č. 2 na provoze ZPO o 11-ti vn polích za neskutečných 5 dní. Realizace projektu bude vyžadovat pečlivou přípravu jak po stránce inženýringu, zajištění dodávek a montážního materiálu, tak i po stránce detailního rozpracování harmonogramu prací a všech činností až po uvedení do provozu. Součástí akce je taktéž provázanost na námi řešené projekty provozů KKO (plynočistírna, kotelní část), ZPO, LF2, centrální kompenzaci a individuální kompenzaci.

Kontrahovaná cena projektu činí cca 19 mil. Kč.

10:0026.5.2022 zpět na výpis

Poslední události

Všechny aktuality