Dodávky a realizace

Dodávky a realizace

AUTEL zajišťuje kromě inženýringových služeb také dodávky a montážní práce od mnohých prověřených dodavatelů, a to podle stále vyhodnocovaného seznamu. Zajišťování naprojektovaných zařízení, zajišťování rozváděčů a montážních prací na stavbě jakož i vedení obchodní dokumentace pro projekty na celém světě se opírá a rozsáhlé znalosti a zkušenosti obchodních specialistů společnosti.

Uvádění do provozu

Zkušenosti při instalacích silnoproudých, měřicích a řídicích systémů a jejich najíždění umožňují dosáhnout vysokého stupně kvality a s tím spojených garancí. Významným krokem k dosažení kvality je nastavení a odzkoušení veškerých dodávaných zařízení, přejímka funkčnosti a bezpečnosti zařízení formou akceptačních zkoušek ve vlastní zkušebně.
Školení operátorů a údržby, integrace pracovníků zákazníka do pracovního týmu společnosti AUTEL zaručuje nejrychlejší postup řešení projektu a spokojenost zákazníka.

Poslední události

Všechny aktuality