Pro akcionáře

Pro akcionáře

Změna údajů akcionáře v seznamu akcionářů

Vážení akcionáři,

dle stanov společnosti kapitola 4., odst. 4.4 jsou akcionáři povinni informovat společnost o změnách svých údajů vedených v seznamu akcionářů.

Případnou změnu některého ze svých údajů oznamte prosím pomocí přiloženého formuláře.

Formulář pro změnu údajů

V Třinci, dne 24. července 2020 Představenstvo společnosti

Poslední události

Všechny aktuality