Profil společnosti

Profil společnosti

Společnost AUTEL

AUTEL je inženýrsko-dodavatelská společnost zajišťující spolehlivé a pružné služby a dodávky nejmodernějších technologií na klíč pro průmyslové celky v těchto oblastech:

AUTEL nabízí široký rozsah inženýringových produktů s referencemi na různých technologických aplikacích:

AUTEL hodnotí svůj úspěch podle schopnosti pomoci svým zákazníkům zvyšovat konkurenceschopnost jejich produktů.

AUTEL během své existence byl a je členem týmů spolu se společnostmi reprezentujícími špičku světové technologie a vyvíjejícími stále nová řešení. Našimi technologickými partnery jsou hlavně evropské společnosti, zatímco zákazníci-uživatelé jsou rozmístění po celém světě.

Tržní segmenty

AUTEL velice pevně zapustil své kořeny do světa průmyslu. Společnost má rozsáhlé praktické zkušenosti s průmyslovou automatizací ve vybraných tržních segmentech:

Hutní průmysl

aglomerace, koksové baterie, vysoké pece, konvertory, sekundární metalurgie, kontilití, ohřívací pece, teplé válcovny drátů, profilů a plechů, dělicí linky plechů, mořicí linky

Energetika

klasické a fluidní kotle, kotle na biomasu, kogenerační jednotky, CHÚV, turbíny, turbogenerátory, kompresory, předávací stanice, VN, NN rozvodny

Petrochemie a chemický průmysl

LPG terminály, bilanční měření SKID, antrachinon, výroba změkčovadel, výroba gumárenských sazí, koksochemická výroba, pyrolýza, regenerace HCl, kyslíkové dělicí přístroje

Ekologické stavby

čistírny odpadních vod, odsíření elektráren, spalovny odpadků, měření průmyslových emisí

Zpracovatelský průmysl surovin

příprava vápence, příprava směsí, doprava popílku, mlýnice, sušírny, drtírny, třídírny

Celulóza a papír

papírenské stroje, příprava látky, pomocné pohony, regenerační kotle

Poslední události

Všechny aktuality