Projektování

Projektování

Silná skupina zkušených projektantů společnosti AUTEL vypracovává projektové dokumentace všech stupňů, zejména pak realizační dokumentace zahrnující následující oblasti:

„Společnost vlastní oprávnění vydané Obvodním báňským úřadem v Ostravě k projektování elektrických instalací dle zákona č. 61/1988 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 15/1995 Sb.“

Výše uvedené činnosti jsou prováděny za podpory a pod vedením autorizovaných inženýrů, členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).

Poslední události

Všechny aktuality