Politika jakosti

Politika jakosti

Zavedení Systému Managementu Jakosti (SMJ) je strategickým rozhodnutím vrcholového vedení organizace.

Úspěšné vedení a fungování organizace vyžaduje, aby byla řízená systematickým a jasným způsobem.

Záměrem organizace je efektivním a účinným způsobem identifikovat a plnit potřeby a očekávání zákazníků, při dodržování nejvyšší kvality, ve smluvně dohodnutém čase a za odpovídající cenu.

Splnění tohoto závazku je úkolem a posláním každého zaměstnance naší organizace. Je to princip, který využíváme při realizaci služeb pro zákazníka a při všech kontaktech se zákazníkem.

Veškerá technická řešení projektů, která navrhují naši pracovníci, jsou založena na nejnovějších poznatcích vědy a nejaktuálnějších technických řešeních, známých v době realizace a vychází z principu neustálého zlepšování služeb pro zákazníka.

Špičková technická řešení spolu s jejich bezchybnou realizací jsou základními prvky kvality námi dodávaných služeb.

Bezchybnost realizace je zaručena dokladovatelnou kvalifikací našich zaměstnanců, dokonalým technickým vybavením, znalostí technologií a detailním, popisem procesu realizace projektů.

Procesní přístup znamenající řízení vzájemně propojených činností, využívající zdroje pro přeměnu vstupu na výstupy, umožňuje účinné a efektivní fungování organizace.

Poslední události

Všechny aktuality