AUTEL řeší přechod Válcovny trub TŽ, a.s. na síť 22kV

V rámci získaného projektu „Přechod Válcovny trub TŽ, a.s. na napěťovou hladinu 22 kV“ dodává a zajišťuje společnost AUTEL dodávku a napojení 2 nových olejových transformátorů ETRA 22/5,25kV 10MVA s přetížitelností na 12,5MVA. Válcovna trub je v dnešní době napojena na síť 5,25kV, která je již na prahu životnosti. Nová transformace 22/5,25kV zajistí napájení tohoto významného provozu na další léta.

Projekt je technicky zajímavá z pohledu složitosti posouzení parametrů sítě, jejich nastavení do nového systému ochran a regulátorů napětí a kompenzace jalové energie.

Nové transformátory ETRA budou napájeny z nového rozváděče Siemens 8DJH s ochranami Siprotec 5.

Cena kontraktu je celkem 23 mil. Kč. Ukončení projektu se předpokládá v říjnu 2019.

04:2214.5.2019 zpět na výpis

Poslední události

Všechny aktuality