eHistorian

eHistorian

Co to jest eHistorian?

eHistorian jest przez nas opracowany serwer do zbierania, archiwizacji i analizy danych z procesów technologicznych.
System ten jest podstawą większości naszych rozwiązań klasy MES.
Pozwala na zbieranie danych z dowolnego źródła, takie jak OPC DA Serwery, SQL, SOAP i inne. Gromadzi dane z wykorzystaniem kolektorów, które są odporne na awarie w sieci. Umożliwia kompresje danych za pomocą algorytmu Swinging Door, co pozwala zaoszczędzić miejsce na dyskach twardych.
Wszystkie konfiguracje systemu są przechowywane w centralnej bazie danych i są dostępne dla administratora w postaci WWW interfejsu do monitorowania i zarządzania serwerem.

Cechy podstawowe

Analyzátor trendů

Najnowsze informacje

Wszystkie aktualności