Profil firmy

Profil firmy

AUTEL jest firmą inżynieryjno – dostawczą świadczącą niezawodne i dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta usługi oraz dostawy “pod klucz” oparte na supernowoczesnych technologiach w następujących dziedzinach:

AUTEL oferuje szeroką gamę produktów inżynieryjnych z uwzględnieniem różnych zastosowań proponowanych technologii, popartymi referencjami:

AUTEL za miarę swojego sukcesu przyjmuje zdolność pomocy swoim klientom w zwiększaniu konkurencyjności ich produktów.

AUTEL od początku swojego istnienia wraz ze spółkami reprezentującymi szczyt światowej technologii, jest członkiem zespołów poszukujących nowych rozwiązań. Naszymi partnerami technologicznymi są główne firmy europejskie, a klienci i użytkownicy rozmieszczeni są na całym świecie.

Segmenty Rynku

AUTEL bardzo mocno ugruntował swoją pozycję w świecie przemysłu. Firma posiada szerokie doświadczenie praktyczne w dziedzinie automatyki przemysłowej w następujących segmentach rynku:

Hutnictwo

spiekalnie rud, koksownie, wielkie piece, konwertory tlenowe, rafinacja pozapiecowa, maszyny do ciągłego odlewania, piece grzewcze, walcownie gorące drutu, profili, blach, linie wytrawiania

Energetyka

kotły klasyczne i z warstwą fluidalną, kotły na biomasę, HRSG (generatory odyskiwania ciepła z pary) , oczyszczanie wody, turbiny, turbogeneratory, kompresory, stacje grzewcze, podstacje wysokiego i niskiego napięcia

Przemysł Petrochemiczny i Chemiczny

terminale LPG, urządzenia do bilansowania produktów petrochemicznych (SKID), antrachinon, produkcja plastyfikatorów, produkcja sadzy do produkcji gumy, zakłady chemiczne w koksowniach, linie do pirolizy, zakłady odzysku HCl, tlenownie

Ekologia

oczyszczalnie ścieków, odsiarczanie zakładów przemysłowych, spalarnie odpadów, pomiary zanieczyszczenia powietrza

Przeróbka Surowców

cementownie,stacje obróbki kalcytu, stacje przygotowywania mieszanek, transport popiołu, młyny, suszarnie, kruszarnie, sortownie

Celuloza i Papier

maszyny papiernicze, przygotowanie materiałów i napędy pomocnicze, rafinatory

Najnowsze informacje

Wszystkie aktualności