Polityka Jakości

Polityka Jakości

Wprowadzenie systemu zarządzania jakością (SZJ) to strategiczna decyzja kierownictwa firmy.

Skuteczne funkcjonowanie firmy wymaga, aby była zarządzana w sposób prosty i przejrzysty.

Celem organizacji jest skuteczny sposób rozpoznawania i reagowania na potrzeby i oczekiwania klientów, przy dbaniu o najwyższą jakość.

Spełnienie tego zobowiązania jest obowiązkiem każdego pracownika i misją naszej organizacji. Jest to zasada, którą stosujemy przy realizacji usług dla klienta oraz przy wszelkich kontaktach z klientem.

Wszystkie projekty przygotowane i proponowane przez naszych pracowników, oparte są na najnowszych osiągnięciach naukowych i rozwiązaniach technicznych, które znane są w chwili obecnej i wynikają z zasady ciągłego doskonalenia usług dla klienta.

BEZBŁĘDNA realizacja jest gwarantowana przez udokumentowane kwalifikacje naszych pracowników, doskonałe wyposażenie techniczne, znajomość technologii i szczegółów wykonania oraz poświadczone są dokumentacją procesu realizacji projektów.

Najnowsze rozwiązania techniczne wraz z właściwą implemantacją są podstawowym elementem jakości dostarczanych produktów.

Najnowsze informacje

Wszystkie aktualności