Aktuality

Aktuality

Obnova řízení skipového vrátku

Na základě svých dlouholetých zkušeností v hutním průmyslu, a zvláště při řízení vysokých pecí, společnost AUTEL předložila nabídku na realizaci projektu “Obnova napájení a řízení skipového vrátku na vysoké peci č.2“ ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. Nabídka byla zpracována na základě zjištění stávajícího stavu a požadavků…

11:1316.1.2017 více...
AUTEL zajišťuje montáž pro BorsodChem MCHZ

Společnost AUTEL zvítězila ve výběrovém řízení na zajištění montáže elektro a MaR pro akci “Obnova výroby SA II“ ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. v Ostravě. Zajištění montážního materiálu a montážních prací bude realizováno dle realizačního projektu, který vypracovala společnost Kovoprojekta Brno, a.s. Jedná se o…

10:386.1.2017 více...
AUTEL projektuje elektronapájení závodu Nexen Tire

Jihokorejská společnost Nexen Tire Corporation Czech s.r.o. (Nexen Tire) patří mezi nejvýznamnější světové výrobce pneumatik. Spolupracuje s renomovanými výrobci automobilů, jako např. Škoda, Volkswagen či Hyundai. Nexen Tire vybuduje v průmyslové zóně Triangle u Žatce technologicky vyspělý závod na výrobu pneumatik pro osobní a lehká nákladní vozidla Generálním…

10:5622.12.2016 více...
AUTEL spravuje data v Elektrárně Prunéřov

Pro usnadnění práce při vypracování realizační dokumentace projektů inženýři společnosti AUTEL vymysleli a naprogramovali aplikaci jako nástroj pro správu dat. Tento nástroj je používán při práci ve společnosti AUTEL a umožňuje: správu databáze vývodů, komponent rozvaděčů a zařízení, evidenci kabelových tras, evidenci kabelů a jejich…

10:5929.11.2016 více...
Výměna řízení pánvové pece

AUTEL realizuje výměnu řídicího systému ABB AC 410 pánvové pece PK5 za nový řídicí systém Siemens Simatic v polské společnosti Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o. V rámci náhrady stávajícího řídicího systému kromě řízení hydrauliky bude řešena i úloha regulace oblouku a řízení elektrod. Zakomponována bude…

01:4115.11.2016 více...
AUTEL projektuje rozvodnu 110 kV

Společnost AUTEL, a.s. se zúčastnila výběrového řízení pro projekt „MoRe rozvodny T4 110 kV“ ve společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. (ET) a předložila svou nabídku na komplexní řešení. Po několika revizích a náročných technicko-obchodních jednáních a prezentacích představenstvo ET rozhodlo o rozdělení realizace do dvou etap. V…

12:1715.11.2016 více...
Rekonstrukce řídicího systému vysoké pece VP2

V současné době je vysoká pec VP2 ve společnosti ArcelorMittal Ostrava řízena systémem Centum CS3000 fy Yokogawa, který je na mezi životnosti. Zákazník se rozhodoval mezi rekonstrukcí stávajícího systému Centum a výměnou za nový systém. Po předložení variantních nabídek se rozhodl, že systém Centum bude…

12:0622.10.2016 více...
AUTEL logo vystoupalo na Cho Oyu

Na šestou nejvyšší osmitisícovku Cho Oyu (8 201 m) vystoupalo logo společnosti AUTEL s expedicí vedenou p. Janem Trávníčkem. Viz dřívější aktualita: AUTEL logo vystoupá na Cho Oyu

12:5714.10.2016 více...
Denitrifikace kotle K13 ve Veolii

Začátkem února 2014 společnost AUTEL podepsala kontrakt se společností SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE (SES) na projekt „Denitrifikace kotlů K14, K13, K12“ ve společnosti Veolia Energie ČR. Kontrakt zahrnoval části technologický silnoproud VN, NN, instrumentace a řídicí systém pro kotel K14 s opcemi pro kotel K13 a K12.…

12:1711.10.2016 více...
AUTEL logo vystoupá na Cho Oyu

Na šestou nejvyšší osmitisícovku Cho Oyu (8 201 m) vystoupá logo společnosti AUTEL, a.s. Společnost AUTEL, a.s. je totiž jedním ze sponzorů expedice vedené p. Janem Trávníčkem. Jak se vyjádřil vedoucí expedice: „Jedná se o netradiční pojetí expedice, a to hned z několika aspektů. Jedeme společně…

09:062.9.2016 více...