Aktuality

Obnova a ekologizace pražské spalovny

Zařízení na energetické využití odpadu (dále jen ZEVO) v Praze-Malešicích bylo uvedeno do provozu v roce 1998. V ZEVO je termicky využíváno cca 80 % celkového množství směsného komunálního odpadu v rámci celopražského systému. V ZEVO se odpad spaluje ve čtyřech kotlích s válcovými rošty.

ZEVO je napojeno na teplárnu Malešice a energie vzniklá spalováním odpadů je tak částečně využívána v pražské rozvodné síti. Od roku 2010 zároveň dokáže ZEVO díky kogenerační jednotce vytvářet elektřinu pro 20 000 domácností. Kapacita ZEVO je 310 000 tun odpadu za rok, přičemž ročně zlikviduje přes 200 000 tun.

ZEVO je v provozu již skoro 20 let a mnohá zařízení jsou již na konci své životnosti. Z tohoto důvodu společnost Pražské služby, a.s., která ZEVO vlastní, rozhodla o realizaci projektu „General restoration of lines and ecologization of Malešice“ (dále jen GOLEM).

GOLEM zahrnuje rekonstrukci procesu spalování odpadu (rošt), systému produkce páry (kotel) a rekonstrukci systému čištění spalin všech čtyř linek s cílem zvýšit spolehlivost, kapacitu spalováni a snížit ekologickou zátěž.

Společnost AUTEL již dlouhodobě realizuje projekty a servis v ZEVO. Ve výběrové řízení společnost AUTEL zvítězila v soutěži na dodávku „na klíč“ části silnoproudu, měření a řídicího sytému nově instalovaného roštu a kotle a čištění spalin jako subdodavatel společností dodávajících technologii.

Projekt bude realizován postupně do roku 2022.

10:2931.1.2018 zpět na výpis

Poslední události

Všechny aktuality