Aktuality

Denitrifikace kotle K13 ve Veolii

Začátkem února 2014 společnost AUTEL podepsala kontrakt se společností SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE (SES) na projekt „Denitrifikace kotlů K14, K13, K12“ ve společnosti Veolia Energie ČR. Kontrakt zahrnoval části technologický silnoproud VN, NN, instrumentace a řídicí systém pro kotel K14 s opcemi pro kotel K13 a K12.

Po úspěšné realizaci projektu pro kotel K14 v letošním roce, uplatnila společnost SES koncem září 2016 opci kontraktu pro kotel K13. Cena kontrahované opce představuje 36 mil. Kč a projekt bude ukončen v roce 2018.

Pokud realizace projektu kotle K13 bude stejně úspěšná jako realizace kotle K14, očekáváme, že dojde k uplatnění opce kontraktu pro kotel K12.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem životního prostředí v rámci podpory z Operačního programu Životní prostředí.

12:1711.10.2016 zpět na výpis

Poslední události

Všechny aktuality