Aktuality

AUTEL rekonstruuje 110 kV rozvodnu v USS Košice

V srpnu 2017 předložila společnost AUTEL svou nabídku na projekt „RaM 110kV Rozvodny T02“ ve společnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Jedná se o rekonstrukci polí č. 1 – 18 rozvodny s použitím plynem SF6 izolovaného zařízení s opcí výměny transformátorů T2, T3 včetně olejových chladičů.

Nabídka společnosti AUTEL byla připravena ve spolupráci s dodavatelem GIS 110 kV rozvodny typu F35 společností GE Grid GmbH (Švýcarsko). Kritickým bodem řešení bylo připojení nové rozvodny k již nově zrekonstruovaným SF6 izolovaným zapouzdřeným polím č. 19 a 20 rozvodny T02 výrobce Siemens. Preference řešení od společnosti Siemens pracovníky investora pak byla nasnadě.

Na základě deklarace dodavatele a předložených referencí na připojení GIS rozvodny F35 k přípojnicím rozvodny společnosti Siemens nabídka společnosti AUTEL zaujala investora svou cenou a byla vybrána k realizaci.

Realizace bude probíhat postupně do června 2020.

10:5011.4.2018 zpět na výpis

Poslední události

Všechny aktuality