Aktuality

AUTEL projektuje rozvodnu 110 kV

Společnost AUTEL, a.s. se zúčastnila výběrového řízení pro projekt „MoRe rozvodny T4 110 kV“ ve společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. (ET) a předložila svou nabídku na komplexní řešení.

Po několika revizích a náročných technicko-obchodních jednáních a prezentacích představenstvo ET rozhodlo o rozdělení realizace do dvou etap. V první etapě se bude realizovat projektová dokumentace a ve druhé etapě bude provedena samotná realizace.

Na základě zkušeností s projektováním 110 kV rozvodny a úspěšného vývoje náročné realizace ve společnosti BorsodChem MCHZ společnost AUTEL předložila svou nabídku a ve výběrovém řízení zvítězila.

Cena projektové dokumentace činí cca 8,7 mil. Kč. Předmětem je dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby odsouhlasené zástupci investora, dotčenými orgány státní správy a dotčenými subjekty.

Projektová dokumentace bude zpracována ve variantě 110 kV GIS (Gas Insulated Switchgear) rozvodny Siemens a předána ET do konce března 2017.

Projektování 110 kV rozvodny pro ET bude příležitostí pro zúročení odborných znalostí a zkušeností realizačního týmu společnosti AUTEL pod vedením Petra Hoduly z předchozího obdobného projektu a bude dalším impulsem pro  nové možné projekty silnoproudých vvn, vn a nn projektů a realizací dále do oblasti velké energetiky.

12:1715.11.2016 zpět na výpis

Poslední události

Všechny aktuality