Aktuality

Aktuality

Kontejner s elektročástí pro mlýnici dolomitu

Společnost AUTEL již delší dobu spolupracuje se společností PSP Engineering, Přerov při vypracování projektových dokumentací a dodávkách pro projekty v průmyslu zpracování sypkých materiálů. Začátkem roku projektanti společností AUTEL vypracovali realizační dokumentaci pro elektročást mlýnice dolomitu, kterou společnost PSP Engineering staví ve společnosti AB Dolomitas na…

10:0219.5.2017 více +
AUTEL se vrací do Srbska

V roce 2008 inženýři společnosti AUTEL zrealizovali a uvedli do provozu elektročást a automatizaci renovované mořicí linky ve společnosti U.S.Steel Serbia ve městě Smederevo v Srbsku. Tato linka po krátkém provozu byla odstavena kvůli ekonomické krizi a chybějícím zakázkám. V listopadu 2011 srbská vláda odkoupila ztrátový podnik od…

01:5928.2.2017 více +
Obnova řízení skipového vrátku

Na základě svých dlouholetých zkušeností v hutním průmyslu, a zvláště při řízení vysokých pecí, společnost AUTEL předložila nabídku na realizaci projektu “Obnova napájení a řízení skipového vrátku na vysoké peci č.2“ ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. Nabídka byla zpracována na základě zjištění stávajícího stavu a požadavků…

11:1316.1.2017 více +
AUTEL zajišťuje montáž pro BorsodChem MCHZ

Společnost AUTEL zvítězila ve výběrovém řízení na zajištění montáže elektro a MaR pro akci “Obnova výroby SA II“ ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. v Ostravě. Zajištění montážního materiálu a montážních prací bude realizováno dle realizačního projektu, který vypracovala společnost Kovoprojekta Brno, a.s. Jedná se o…

10:386.1.2017 více +
AUTEL projektuje elektronapájení závodu Nexen Tire

Jihokorejská společnost Nexen Tire Corporation Czech s.r.o. (Nexen Tire) patří mezi nejvýznamnější světové výrobce pneumatik. Spolupracuje s renomovanými výrobci automobilů, jako např. Škoda, Volkswagen či Hyundai. Nexen Tire vybuduje v průmyslové zóně Triangle u Žatce technologicky vyspělý závod na výrobu pneumatik pro osobní a lehká nákladní vozidla Generálním…

10:5622.12.2016 více +
AUTEL spravuje data v Elektrárně Prunéřov

Pro usnadnění práce při vypracování realizační dokumentace projektů inženýři společnosti AUTEL vymysleli a naprogramovali aplikaci jako nástroj pro správu dat. Tento nástroj je používán při práci ve společnosti AUTEL a umožňuje: správu databáze vývodů, komponent rozvaděčů a zařízení, evidenci kabelových tras, evidenci kabelů a jejich…

10:5929.11.2016 více +
Výměna řízení pánvové pece

AUTEL realizuje výměnu řídicího systému ABB AC 410 pánvové pece PK5 za nový řídicí systém Siemens Simatic v polské společnosti Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o. V rámci náhrady stávajícího řídicího systému kromě řízení hydrauliky bude řešena i úloha regulace oblouku a řízení elektrod. Zakomponována bude…

01:4115.11.2016 více +
AUTEL projektuje rozvodnu 110 kV

Společnost AUTEL, a.s. se zúčastnila výběrového řízení pro projekt „MoRe rozvodny T4 110 kV“ ve společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. (ET) a předložila svou nabídku na komplexní řešení. Po několika revizích a náročných technicko-obchodních jednáních a prezentacích představenstvo ET rozhodlo o rozdělení realizace do dvou etap. V…

12:1715.11.2016 více +
Rekonstrukce řídicího systému vysoké pece VP2

V současné době je vysoká pec VP2 ve společnosti ArcelorMittal Ostrava řízena systémem Centum CS3000 fy Yokogawa, který je na mezi životnosti. Zákazník se rozhodoval mezi rekonstrukcí stávajícího systému Centum a výměnou za nový systém. Po předložení variantních nabídek se rozhodl, že systém Centum bude…

12:0622.10.2016 více +
AUTEL logo vystoupalo na Cho Oyu

Na šestou nejvyšší osmitisícovku Cho Oyu (8 201 m) vystoupalo logo společnosti AUTEL s expedicí vedenou p. Janem Trávníčkem. Viz dřívější aktualita: AUTEL logo vystoupá na Cho Oyu

12:5714.10.2016 více +